Ann-närbild

Att vara aktsam om naturen och ödmjukt ta tillvara vad den har att erbjuda är grunden i det jag gör. Som konsthantverkare arbetar jag med skinn, ull och andra naturmaterial och som konsult står miljöfrågorna i fokus.

Välkommen till Annova Handcraft & Brainwork!
Ann Salomonson

Dela på Facebook